מחלקת ביטחון וחירום
אבי ארז - סגן מנהל אגף ביטחון
074-7667601
03-9008807

תחומי אחריות המחלקה:

  • ביטחון מוסדות החינוך
  • ביטחון עירוני
  • מוכנות לשעת חירום