מחלקת ביטחון וחירום
מנהל מחלקת ביטחון וחירום
037500653
037500657

פקס: 039008807

תחומי אחריות המחלקה:

  • ביטחון מוסדות החינוך
  • ביטחון עירוני
  • מוכנות לשעת חירום