מועצת הנוער העירונית הינה גוף נבחר המייצג את כלל בני הנוער בעיר. מועצת הנוער העירונית פועלת בשיתוף עם כלל מועצות התלמידים הבית ספריות בחינוך העל יסודי ויחד עם נציגות תנועות הנוער ללא הבדלי, דת, גזע ומין, למען רווחת וזכויות הנוער בעיר.

מועצת הנוער העירונית מייצגת את בני הנוער בפני מקבלי ההחלטות ברשות. חברי המועצה יהנו מהכשרות מקצועיות וסמינרים ייחודיים.

המפגשים יתקיימו בימי שני בשעות 19:30-18:00

רישום למועצת הנוער העירונית ייעשה באמצעות רכזי מועצות התלמידים בבתי הספר.