"קיימות ( sustainability ) היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ. קיימות היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה", ליה אטינגר

אנו מאמינים כי אם נשמור על הסביבה, נמנע מזיהום הקרקע, האוויר או המים, נעשה שימוש מושכל במשאבים ונטמיע התנהגויות של הקטנת הצריכה - הימנעות מצריכה מיותרת, תיקון ישן במקום קניית חדש, שימוש חוזר והפרדה ומיון פסולת למיחזור, נגדל דור של אזרחים שחושבים גם על המחר ומבטיחים את עתידם ועתיד הדורות הבאים. הדרך אל  מקום שטוב לחיות בו תלויה בתחושת שייכות למקום, אהבה, תרומה ומעורבות בקהילה בה אנו חיים ואחריות למען הסביבה שלנו וליצירת סביבה טובה, בריאה ונקיה יותר.

מדור קיימות פועל להטמעת ערכי הקיימות בקהילה, בחינוך ובאתרי הטבע העירוניים. 

פרטי יצירת קשר

דפנה רודיק
מנהלת מדור קיימות