ביום ראשון, 18.6.17, התקיים לראשונה כנס עירוני בנושא התייעלות אנרגטית באפק, בית ספר ניסויי לקיימות. הכנס היווה סיכום לתכנית מנהיגות סביבתית שהופעלה במהלך שנת הלימודים. את התכנית יזמה מחלקת איכות הסביבה ביחד עם חברת "צעד ירוק" בהובלת המורות מבתי הספר שהשתתפו. מכל בית ספר נבחרה קבוצת תלמידים שלמדה, אספה נתונים, חקרה והסיקה מסקנות. התלמידים הפיצו את הידע לכלל קהילת בית הספר שלהם ופעלו לצמצום האנרגיה בבית הספר.

תלמידי אפק בהנחיית המורה רונית גיבורי, הדגימו והפעילו את כל באי הכנס באמצעות מגוון דגמי אנרגיה מתחדשת. קבוצת נאמני האנרגיה של אפק הציגו את נתוני צריכת האנרגיה וערכו דיון עם התלמידים שהגיעו לכנס. בכנס נכחו ראש העיר-מר שלום בן משה, ליאורה ניצן ראש ענף חינוך סביבתי במשרד להגנת הסביבה, מנהל אגף שפע-רונן עבדו, מנהלת מחלקת איכות הסביבה-דפנה לביא, מנהלת מחלקת בתי הספר- אריאלה איטקיס. ראש העיר התרשם מאוד מהבקיאות והידע של התלמידים בתחום ואמר: "בראש העין צומח נוער אכפתי איכותי ומוביל בתחומים רבים בכלל ובתחום הסביבתי בפרט. חשיבות החיסכון האנרגטי במציאות העכשווית בישראל משמעותית מאוד.