סגן וממלא מקום ראש העיר בתואר מחזיק תיק ועדת משנה לתכנון ובנייה.
מחזיק תיק וועדות: ביטחון וחירום, הנצחת זכרם של נרצחי טרור וחיילים, מיגור אלימות.
מ"מ מחזיק תיק וועדת מכרזים.
חבר בוועדות: כספים, חינוך, השמדה והנצלה, אובדנים ונזקים, קידום מעמד האישה, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, גמלאים, תיירות.

ישי אדוארד
סגן וממלא מקום ראש העיר בתואר מחזיק תיק ועדת משנה לתכנון ובנייה
050-6504236
050-5464767