טובה לוי
רכזת וועדת יחידת מל"ח (משק לשעת חירום)
03-9007233
03-9008816
המתמיד 9 ראש העין

פקס: 03-9008816 

תפקידי המחלקה

  • הכנת תיק מל"ח חינוך: נתוני התלמידים, ההנהלה, הצוות החינוכי.
  • הכנת תיק מפקחת מתכלל לשעת חירום – משרד החינוך.
  • ניהול מערך מל"ח.
  • ריכוז ועדת מל"ח חינוך בשעת חירום.
  • השתתפות בועדות מל"ח ובתרגילי פיקוד העורף.