השקיפות בלשכת ראש העיר, אינה סיסמה בלבד.

יומן ראש העיר מפורסם באופן קבוע לכלל הציבור. 

רז שגיא, ראש העיר