בית ספר טל
בית ספר יסודי ממלכתי
03-9387266
03-9381820
אשכולית 4, גבעת טל
 
בי"ס יסודי ממלכתי, כיתות א’–ו’

מנהלת ביה"ס: הדס קימל

כתובת: אשכולית 4, גבעת טל

פקס: 03-9381820
 

לחצו כאן לאתר האינטרנט של בית הספר "טל"

בית ספר טל הוקם בשנת 1992. 

בית חינוך טל - מצמיחים עתיד - דרך יחיד לחברה ערכית בית חינוך מצמי"ח (מיצוי יכולות, צמיחה, מעטפת אישית, יחסים, חשיבה חיובית) למצוינות אישית, ערכית וחברתית.

תלמידי בית הספר, יגלו את חזקותיהם, ויצמחו כיחידים הממצים את יכולותיהם, ושואפים למצויינות אישית ופדגוגית.

תלמידים הורים ומורים בבית הספר משמשים יחד מנוף, להעצמה ומיקסום התהליכים החינוכיים להצמחת התלמידים בהנעה ובהנאה, לקידום מטרות בית הספר.

בטל כל תלמיד/ה מועצמים באופני למידה מותאמים, חדשניים, מגוונים, ויצירתיים, מתוקשבים והתנסותיים במרחבים השונים.

אנו בטל, מחנכים, ליחסי חברות, ערכים ומיומנויות. אנו שמים דגש על צמיחתם, מתוך דיוק הצרכים הלימודים, הרגשיים והחברתיים, תוך שיתופי פעולה לשגשוג התלמידים והקהילה.

אנו מאמינים כי מיצוי היכולות, צמיחה אישית, מעטפת אישית, יחסים מכבדים וחשיבה חיובית יובילו לתהליכי צמיחה מתמשכים של תלמידים.

בבי“ס טל מסלול לימודים ייחודי על ישובי המקדם חינוך למיצוי אישי של חוזקות התלמיד. בי“ס פתוח למעוניינים ברישום לכיתה א‘ בלבד.

הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לביה“ס ירשמו אותם תחילה לביה“ס עפ“י אזור הרישום של מגוריהם, ובמקביל יגישו בקשת העברה כמקובל, לא יאוחר מיום31.3.23.

בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה תיבחנה על בסיס מקום פנוי בלבד.

על פי הנחיות משרד החינוך, תתקיים וועדת העברות רשותית אשר תבחן את בקשות ההעברה. אישור העברה מותנה במיפוי העירוני. במצב בו אישור ההעברה עלול לגרום לסגירת כיתות, לא תאושר העברה.

בשנה“ל תשפ“ד יפתחו בביה“ס 2 כיתות א‘ בלבד.

מספר המקומות הפנויים לרישום תלמידים מחוץ לאזור הרישום של ביה“ס עומד על כ- 20 ילדים ע"פ צפי הרישום.