חמוש ברישיון
חמוש ברישיון (חובה) שדה חובה
התנדבות תחילת יום/סוף יום
התנדבות תחילת יום/סוף יום (חובה) שדה חובה