ראש העין התברכה במגוון משאבי טבע המאפשרים לתושבים ולמבקרים ליהנות מהקרבה לטבע גם באזורים הסואנים ביותר.

נחל רבה, יער קהילתי ראש העין, אתר "אבן העזר" והשטחים הפתוחים הגדולים הסמוכים למרקם העירוני נושאים עימם מגוון של ערכי טבע, תצורות נוף, צומח ובעלי חיים.

מעבר לכך קיימים מספר אתרים עירוניים בליבה של העיר המקיימים מערכות טבעיות, אם כי בקנה מידה קטן יותר.

עיריית ראש העין פועלת בשנים האחרונות לשימור ועידוד טבע עירוני וקיימות הן בתהליך התכנון של גנים ושטחים ירוקים חדשים והן בשטחים קיימים ובסיוע לפעילות קהילתית בנושא.