ניר כהן
אחראי חוק חופש המידע
03-9007374
054-6640652
רח' שילה 21 (בניין ב'), ראש העין.

כתובת: רח' שילה 21 (בניין ב'), ראש העין.

קבלת קהל: בימים א'-ה' , בין השעות: 09:00-12:00

חוק חופש המידע נוסד בכנסת, בשנת התשנ"ח- 1998.

הגדרה כללית לחוק חופש המידע - לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהעירייה בהתאם להוראות חוק זה.

חוק חופש המידע

תמצית עיקרי חוק חופש המידע

  • הגדרה כללית לחוק חופש המידע - לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהעירייה בהתאם להוראות חוק זה.
  • הגדרה למושג מידע ע"פ החוק - כל מידע המצוי בעירייה והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
  • ראש העיר ממנה עובד האחראי על העמדת המידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום חוק זה.
  • העירייה צריכה להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר, ואת הפרוטוקולים של מועצת העיר.

נוהל הליך הבקשה:

הבקשה תוגש בכתב לממונה מטעם העירייה. רצוי לציין את הטעם לבקשה.

העירייה תודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו לא יאוחר מ-30 יום. ראש העיר או היועצת המשפטית רשאים להאריך את התקופה ב-30 יום נוספים, ובלבד שיינתן נימוק לבעל הבקשה על הצורך בהארכת התקופה.

ניתן לדחות בקשות במקרים מסוימים, לדוגמא:

  • הטיפול מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירים.
  • המידע נוצר או נתקבל בידי העירייה למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי ממשי.

הבקשה מחויבת באגרה המתעדכנת מדי פעם ע"י שר המשפטים, ובנוסף יש לשלם עבור צילומים, במידת הצורך. מובהר בזאת, כי מסמך זה הוא תמצית החוק ויש להתייחס לבקשות הציבור לפי החוק המלא שנוסד בכנסת בשנת התשנ"ח.

טופס בקשה למידע ארצי בחסות משרד המשפטים

לצפיה בקבצים שפורסמו