באתר משרד הפנים יש לבחור או להקליד את שם הרשות - ראש העין
ללחוץ בצד ימין על: חוקי עזר
תתקבל רשימה של כל חוקי העזר לעיריית ראש העין

*תשומת ליבכם שיש מעבר לעמודים נוספים.