התיק הסתיים בהסכם פשרה שקיבלה תוקף של החלטת ועדת הערר.

לבירורים ניתן לפנות למזכירת הוועדה:

מירב קוממי
מזכירת ועדת ערר
074-7910405