לאורך השנים התקיימו הרצאות רבות של מגוון מומחים במרכז הקיימות שמטרתם להגביר את המודעות למגוון הנושאים בתחום הקיימות

ד"ר אורלי רונן – העיר כפתרון מקיים

אמיר יחיאלי – איסוף מי גשם וצריכה של מים

עמיעד לפידות – הפחתה והפרדה של פסולת, קומפוסטציה

ד"ר דב חנין –  אזרחות מקיימת

ד"ר דיויד דוניץ – חינוך לקיימות

ד"ר גיא שיאון – קיימות, חקר מוח הורמונים והתנהגות בלטאות

ד"ר דני נווה – חברות לקטים וציידים, אנתרופולוגיה

חגית גפן – משבר האקלים

מגמה ירוקה- שינויי אקלים ואזרחות