ד"ר מאיה גורדין
מנהלת המחלקה לחינוך על יסודי
074-7910446

למעלה מ- 4,500 תלמידים לומדים במערכת החינוך העל יסודי בעיר בשני בתי-ספר שש שנתי ממ"ד (חטיבות ביניים וחטיבות עליונות), בשלוש חטיבות ביניים ממלכתיות, 2 תיכונים ממלכתיים וביה"ס לחינוך מיוחד.

המחלקה אחראית על התחומים הבאים:

הפעלת מערך החינוך העל יסודי בעיר בשיתוף מפקחי משרד החינוך, מנהלי בתיה"ס, אגפי העירייה וועדי הורים.

הפעלת יוזמות פדגוגיות.

הובלה והפעלה של תהליכי שינוי וחדשנות חינוכית.

הובלה והשבחה של צוותי הניהול וההוראה בבתי הספר העל-יסודיים.

מימוש עיקרון ההתמדה ומניעת נשירה.

ניהול תקציבי השעות בהוראה בבתי-הספר.

הפעלת תוכנית רצפים בחינוך, המשלבת פעילות משותפת לבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.

רישום למוסדות החינוך העל-יסודיים:

מינהל החינוך בעיריית ראש העין מברך אתכם לקראת המעבר לחטיבה/ תיכון

הרישום הכללי למוסדות החינוך העל-יסודיים יתבצע השנה (2023) באופן קל ונוח במערכת הרישום המקוונת לכלל העולים למוסדות החינוך העל-יסודיים.

הרישום המקוון מיועד לבוגר/ת בתי הספר בראש העין ולתושבים החדשים עפ"י לשוניות נפרדות.

תלמידים המבקשים לשנות זרם חינוכי (ממלכתי / ממלכתי-דתי) יתבקשו למלא טופס מקוון המיועד לכך.

הרישום המקוון לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 יחל ביום ראשון 12.3.23 עד ליום שישי 17.3.23

בהצלחה רבה,

מחלקת חינוך על יסודי

אגף בתי הספר, נוער צעירים וחדשנות חינוכית

מינהל החינוך