השלבים בהליך הגשת בקשה לרישיון עסק:

1. מתן מידע מוקדם

2. הגשת בקשה בצירוף מסמכים

3. בדיקת בקשה ופתיחת תיק / חידוש רישיון

4. תשלום אגרה

5. הפניה לגורמי אישור:

  1. מאושר - קבלת רישיון עסק + תנאים ברישיון
  2. לא מאושר - תיקון מול גורמי האישור