ההכשרה הוצעה לתושבי העיר על ידי אגף שפע, מדור קיימות בשותפות עם החברה להגנת הטבע ורשות ניקוז. ההכשרה מתקיימת בהנחייתה של הגב' אלנה בעיקר בנחל רבה וגדותיו. בקורס נלמדים נושאי ומושגי יסוד – הידרולוגיה של נחלים, צפרות, אתר טבע עירוני וכו', מתקיימים סיורים להיכרות עם קהילות מתנדבים ועוד. משתתפי הקורס פעילים ומפעילים את הקהילה בנקודות זמן שונות.