מחזיקת תיק נשים ומגדר.חברה בוועדות העירייה:
יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה, מ"מ ועדת מכרזים, יו"ר השמדה והנצלה, ועדת מלגות לסטודנטים, ועדת חינוך.

הילה אינדורסקי
מחזיקת תיק נשים ומגדר
050-555-0804