כפיפות היחידה למנהלת המחלקה לחינוך על יסודי: דר' מאיה גורדין

רכזת היחידה: שירית שפירא

כתובת: המתמיד 9 ראש העין

זמני פעילות: ימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 16:00

מחלקת הביקור סדיר רשות המקומית אחראית על הביקור הסדיר ומניעת נשירה של כל התלמידים המתגוררים ברשות גני ילדים ובתי ספר עד תום כיתה י"ב עפ"י חוק לימוד חובה ומתוקף אחריותה של הרשות לרישום ושיבוץ כל חייבי לימוד חובה. 

קצין הביקור הסדיר הינו גורם מקצועי מטעם משרד החינוך הפועל ומועסק ברשות המקומית, מייצג את מדיניות משרד החינוך, ואחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה.  ככלל , תפקידו של קצין הביקור הסדיר לוודא נוכחות סדירה, התמדה של כלל התלמידים ומניעת נשירה גלויה ונשירה סמויה ממערכת החינוך.

טבלה מרכזת של פרטי קציני ביקור סדיר בעיריית ראש העין - אגף החינוך והנוער מעודכנת לשנת 2022 .pdf