לאור פסיקת ביהמ"ש העליון בסוגיה זו במקרה דומה,

העירייה וקופ"ח המאוחדת הגיעו להסכמה על מחיקת הערעור שהגישה העירייה על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה ללא צו להוצאות.