הערר נמחק בהתאם לבקשת העוררת והחלטת ועדת הערר.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מזכירת הוועדה: מירב קוממי 

מירב קוממי
מזכירת ועדת ערר
074-7910405