ח׳ בסיוון תשפ״ב
7 ביוני 2022

מצורפת בזאת הגדרת מדיניות עירונית לשימוש במפוח עלים חשמלי ברחבי העיר.

מטרת המדיניות היא לאפשר שימוש במפוח עלים חשמלי אשר עוצמתו נמוכה יותר ממפוח רגיל ובכך ניתן להשתמש בו מאחר והוא אינו סותר את התקנות למניעת רעש שמונעות שימוש במפוח עלים רגיל.

עיקרי המדיניות אשר אושרה על ידי ראש העירייה:

  1. קבלני העירייה באשר הם יפעילו מפוח חשמלי בלבד ברחבי העיר.
  2. הפעלת המפוח תהיה בין השעות 14:00-07:30 וכן 16:00 - 19:00. לפיכך , לא תתאפשר הפעלת המפוח החשמלי בין השעות 14:00 - 16:00 והחל מ 19:00 ועד למחרת ב 07:30.
  3. השימוש במפוח חשמלי יתבצע במוסדות חינוך ובשצפ״ים ברחבי העיר, העירייה תפעל ככל שניתן ובעונות הרלוונטיות להשתמש בגרניק לשטיפת גינות ציבוריות ולהפחית שימוש במפוח חשמלי באזורי מגורים ככל שיתאפשר.
  4. קבלן אשר לא יעמוד בהנחיות אלו ייקנס על פי דין ובהתאם להסכמים הקיימים וכאלו הצפויים להיחתם בעתיד.

בכבוד רב

שלום בן משה

ראש העיר