חברה בוועדות: ביקורת, קידום מעמד הילד, חינוך, מלגות לסטודנטים, קשרי חוץ, קידום מעמד האישה, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, תיירות.
מ"מ בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב
חברה וועדות
054-4692002