בעניין הנגשת דו"ח המבקר לשנת 2017 לאנשים עם מוגבלות, יש לפנות ללשכת מבקר העירייה בדוא"ל nir.a@rosh.org.il או בטלפון 03-9007395/6