בית ספר מ"מ "שיא" ע"ש אורה הרצוג
03-7545840
03-7738934
חיים הרצוג 22

מנהלת ביה"ס: אינה גולדמן

כתובת: חיים הרצוג 22

בית הספר היסודי מ"מ צומח C נפתח בשנה"ל תש"פ, עם 90 תלמידים בשלוש כתות א` וכ- 6 אנשי צוות.

את שנה"ל תשפ"א פתח ביה"ס עם 260 תלמידים ב- 10 כתות א`-ד`. כמו כן, עבר השנה ביה"ס למעונו הקבוע בקריית החינוך החדשה.