בית חינוך ע"ש שמעון פרס
בית ספר יסודי ממלכתי, א`-ו`
03-9136625
רחוב יפה ירקוני 9, פסגות אפק.
 
בית הספר נפתח בשנה"ל תשע"ז (ספטמבר 2016) והוא ממוקם בשכונת "פסגות אפק".

מנהלת ביה"ס: יעל חתמי צדוק
 
כתובת: רחוב יפה ירקוני 9, פסגות אפק.
 

לחץ כאן לאתר בית הספר

הוקם כבית ספר צומח - בשנתו הראשונה מנה כ- 285 תלמידים ותלמידות בכיתות א`-ה`.

בשנה"ל תשע"ח גדל מספר התלמידים א`-ו` ל 650 ובשנת הלימודים. בשנה"ל תשע"ט גדל ביה"ס ליותר מ 700 תלמידים בכיתות א`-ו`.

שנתה"ל תשפ"א נפתחה עם 830 תלמידים ב- 27 כתות א`-ו`.

מטרתנו היא ליצור בית חינוך הרואה את הילד, מכבד אותו ומאפשר לו להיות מי שהוא ולממש את האפשרויות הגלומות בו.

לטפח בוגר בעל מודעות עצמית וקבלה עצמית, המגלה אמפתיה, נדיבות ואחריות כלפי האחר, כלפי הקהילה והעולם, והינו בעל הנעה פנימית וחדוות למידה.

עקרונות חינוכיים:

  1. בית הספר והקהילה

בית הספר מצוי בלב קהילה חמה ותומכת. הורי בית הספר מעורבים בעשייה הבית ספרית ונציגות ההורים מסייעת רבות לטובת תהליך הצמיחה המשותף. אנו שואפים כי מבנה בית הספר יהיה פעיל עד לשעות הערב כצהרון ומרכז חוגים לילדים ומרכז חוגים גם למבוגרים.

  1.  פיתוח פדגוגיה של המאה ה21:

  • לומד פעיל השואל שאלות: פיתוח חשיבה ביקורתיתלמידה מתוך הנעה פנימית וסקרנות פיתוח מיומנויות עבודת צוות
  • יחס אישי לכל לומד וראית אדם דרך חוזקותיו
  • גיוון דרכי למידה ופיתוח מיומנויות למידה
  • סביבה דיאלוגית ובה מבוגר משמעותי המקיים דיאלוג משמעותי
  • פתרון בעיות ואתגרים כחלק מהלמידה
  • פיתוח היצירתיות והיכולת לדמיין ולחלום עתיד
  • רלוונטיות וחיבור ל"העולם האמיתי" מחוץ לכותלי הכיתה