מצ"ב ההחלטה.

העורר הגיש ערעור על החלטת הועדה לבית המשפט לעניינים מקומיים (מחוזי)

ובפסק דין מיום 11.2.2015 דחה ביהמ"ש את הערעור והשאיר את החלטת ועדת הערר על כנה