אבישי גמליאל

 

חבר בועדות העיריה:
ועדת כספים, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת ביטחון, ועדת חינוך.

אבישי גמליאל
חבר וועדות
050-8330645