פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

מכרז פומבי 16/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
כח אדם פומבי 01/03/2022 17/03/2022

להגשת מועמדות נא ללחוץ כאן

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מנהל/ת מחלקת תחבורה

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהלת אגף שירות לתושבמהנדס העיר

דרוג:חוזה בכירים

דרגה:40%-30% משכר מנכ"ל

תיאור התפקיד:

 • הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של המדיניות העירונית בתחום התנועה והתחבורה.
 • פיקוח ובקרה על העבודה השוטפת במחלקה.
 • ניהול צוות העובדים במחלקה.
 • גיבוש, תכנון וביצוע אסטרטגי ארוך טווח בתחום התחבורה והתנועה.
 • ניהול וקידום פרויקטים בתחום התחבורה עד לשלב הביצוע (שבילי אופניים, שיפורים גיאומטריים ברחובות וכו')
 • קידום פרויקטים בנושא בטיחות בדרכים מול משרד התחבורה וריכוז הטיפול במוקדי תאונות הדרכים בעיר.
 • הכנת תכנית עבודה לנושא התנועה ברחבי העיר ומעקב אחר ביצועה, לרבות שמירה על המסגרת התקציבית.
 • טיפול במערך התנועה בעיר, לרבות תיאומים מול משרד התחבורה, נתיבי איילון, נתיבי ישראל וכו'.
 • בדיקת נתוני מצב התנועה, תאונות דרכים ומהירויות נסיעה מתוך סקרים, ניתוח נתונים והסקת מסקנות לצורך הכנת תכניות חדשות או שיפור הסדרי תנועה קיימים.
 • ניהול נושא הוספת ושדרוג הרמזורים ברחבי העיר.
 • ניהול, הנחיה ובקרה מקצועית על מתכננים ויועצים חיצוניים המבקרים תוכניות הסדרי תנועה.
 • יעוץ מקצועי והכנת חוות דעת מקצועית בכל הנוגע לתכנון גיאומטרי, הסדרי תנועה, הסדרי בטיחות, הסדרי חניה, היתרי בניה בעיר ותב"עות.
 • סיוע וייעוץ לגורמים המקצועיים בגיבוש תכניות בניין עיר והתייחסות לתכניות מתאר מחוזיות וארציות.
 • ריכוז וניהול העבודה מול רשות תמרור מקומית.
 • טיפול בפניות ציבור בתחומים שתחת אחריותו.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה האפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.
 • תיאום נושאי תחבורה ותנועה עם כלל אגפי ומחלקות העירייה.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות (בתארים אלה יש צורך גם ברישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958) או תכנון ערים. או הנדסאי רשום בפנקס המהנדסים או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012 באותם תחומים.

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתכנון/ ניהול פרויקטים בתחום התנועה והתחבורה.
 • עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתכנון/ ניהול פרויקטים בתחום התנועה והתחבורה.
 • עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתכנון/ ניהול פרויקטים בתחום התנועה והתחבורה.

ניסיון ניהולי:

ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 

דרישות נוספות:

 • שליטה ביישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.
 • עברית- ברמה גבוהה מאוד.
 • שירותיות ויחסי אנוש טובים.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • ייצוגיות.

כישורים נוספים: 

יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות כולל ניהולו, יכולת עבודה עם ומול הציבור, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי באמצעות הקישור באתר העירייה  עד לתאריך 17.03.2022  בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
 • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות המלצות ואישורים המעידים על ניסיון והמלצות.
 • מצ"ב – שאלון אישי חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 בכבוד רב,

 שלום בן משה

ראש העיר

האתר בהרצה