פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

מכרז פומבי 29/2022 דרוש/ה רכז/ת נוער מועדון תורני

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
כח אדם פומבי 31/03/2022 14/04/2022

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: רכז/ת נוער מועדון תורני

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהל המחלקה לתרבות תורנית

דרוג:מנהלי

דרגה:7-9

תיאור התפקיד:

 • איתור נוער מתמודד- נערים הנמצאים בניתוק ממסגרת חינוכית, או נערים המגלים קשיים במסגרת בה הם נמצאים.
 • חיבור הנערים למענים מקצועיים ותורניים לקידומם של הנערים ולמימוש הפוטנציאל האישי שלהם, לעיתים בשיתוף עם נח"ם (נוער חרדי מנותק).
 • הרצאות חודשיות לבני נוער ולמבוגרים במועדון התורני.
 • ייזום וקיום פעילויות לנוער ולמבוגרים, לרבות אירועים חברתיים קהילתיים תורניים כגון: הרצאות, נסיעות לקברי צדיקים, סליחות, סיורים וכד'.
 • הכשרה והפעלת מתנדבים להנחייה, לליווי ולהדרכה קבוצתית במסגרת העבודה הקהילתית בשעות בלתי שגרתיות (אחה"צ, ערב, לילה).
 • ייזום ועידוד פעילות "אבות ובנים" בעיר.
 • ייזום וקיום פעילות בתקופות "בין הזמנים" במהלך השנה (חודשים תשרי, ניסן ואב).
 • ייזום לימוד בתקופות "בין הזמנים" לבחורי ישיבות קטנות וגדולות.
 • תכנון מערך הקייטנה בתקופת הקיץ- איתור מדריכים, תכנון תכנית פעילות יומית, יציאות לטיולים,הוצאת אישורים מהגורמים הרלוונטים (משרד החינוך, קב"טים וכו').
 • קיום פעילויות ספורט באולם התורני לנוער ולמבוגרים בשעות הערב.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר

דרישות התפקיד:

השכלה: בוגר 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית או בוגר ישיבה תורנית או כולל. יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או סטודנטים הלומדים לימודים אקדמיים משנה שנייה.

תינתן עדיפות לבעלי תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קורס הכוון מינהל חברה ונוער / תעודת עובד חינוך / תעודת הוראה.

כישורים נוספים: שירות ויחסי אנוש מעולים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת עבודה בצוות, אמינות ומהימנות אישית, דיוק סדר וארגון.

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי, באמצעות הקישור המצורף באתר העירייה עד לתאריך  14/04/2022 בשעה 12:00. פניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר ושם המכרז.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 • במידת הצורך נדרש לעבור מבחני מיון נוספים.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,

שלום בן משה

ראש העיר

האתר בהרצה