פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

הארכת מועד הגשת מועמדות לקול קורא - דרוש/ה מפקח/ת לתכנון ובנייה- החלפה לחל"ד

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 07/06/2022 21/06/2022

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מפקח/ת בכיר/ה לתכנון ובנייה(החלפה לחל"ד)

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ומנהל מחלקת פיקוח

דרוג:מח"ר / הנדסאים

דרגה:37-41

תיאור התפקיד:

 • איסוף מידע, תיעוד והכנת דו"חות (ביקורת, מצב הבנייה, ביצוע, פיקוח), הזנת הנתונים ודוחות הפיקוח למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 • מתן עדות בבית המשפט, בנושאים הקשורים לתחומי אחריותו.
 • מתן שירות וטיפול בתלונות ציבור.
 • פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.
 • הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות מקצועיות.
 • חקירת עבירות תכנון ובניה.
 • ביצוע צווים.
 • מעקב, בקרה ופעולות נלוות.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי

 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים.
 • או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה")לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
 • או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 • או הסמכה כמפקח תכנון ובניה שניתנה לפני ה- 25/10/2017    

            קורסים והכשרות:

 • יתרון למועמד אשר סיים בהצלחה תוכנית הכשרה למפקחים בכירים.

דרישות נוספות:

 • שליטה ביישומי מחשב- הכרות עם תוכנת ה- OFFICE
 • היכרות עם מערכת מידע גיאוגרפית(GIS)
 • עבודה בשטח ובשעות לא שגרתיות.
 • עברית- ברמה גבוהה מאוד.
 • רישיון נהיגה בתוקף.
 • היעדר רישום פלילי.

כישורים נוספים:

יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית,יכולת עמידה תחת לחץ, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ,  שירותיות, סבלנות והקשבה, יחסי אנוש מצויינים.

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.

המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי  (להורדה והדפסה לחצו כאן) עד לתאריך  21/06/2022 בשעה 12:00  באמצעות אתר jobbing בלחיצה על הקישור כאןפניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.

 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר ושם הקול קורא.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

                * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,

שלום בן משה

ראש העיר

האתר בהרצה