פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

דרוש/ה 5/2022 מ"מ סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 21/06/2022 26/06/2022

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה עד לפרסום מכרז ולתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים כמפורט להלן:

תיאור המשרה: מ"מ סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה

היקף משרה:100%

כפיפות ארגונית:מנהלת אגף החינוך

דרוג: מח"ר/ חוזה אישי

דרגה: 41-43 / 50%-40% משכר מנכ"ל (בהתאם לאישור משרד הפנים)

תיאור התפקיד:

 • סיוע למנהלת האגף בניהול האגף ובתכנון המדיניות באגף החינוך- מילוי מקום בהיעדרה של מנהלת האגף, מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע העבודה באגף, סיוע בגיבוש תוכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים.
 • פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף החינוך- מעקב אחר ביצוע הנחיות מנהלת האגף, פיקוח על ההתקדמות בביצוע התוכניות בהתאם למדדי הביצוע, הנחיית עובדי אגף החינוך בנוגע לביצוע תכנית העבודה, עדכון מטרות התכנית בהתאם להתפתחויות(בכפוף לאישור מנהלת אגף החינוך).
 • ניהול מחלקות באגף- הגדרת מטרות המחלקה תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה, ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכת בקרה, מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת המחלקות, הצגת מדיניות הרשות לעובדים והנחייתם בביצוע המטלות, הנחיית העובדים בנוגע לגיבוש תכנית העבודה כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי ביניים, עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות, הגדרת מבני המחלקות, כולל חלוקת אחריות וסמכויות, הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המחלקה ווידוא ביצוע ההנחיות.
 • גיוס משאבים והגדלת התקציב באגף החינוך.
 • הקמת סביבת עבודה חדשנית במערכת החינוך.
 • אחריות מצבת כוח האדם באגף החינוך כגון: אבות בית, מזכירות, סייעות, ספרניות, לבורנטיות.
 • אחריות על תחזוקה שוטפת של מוסדות החינוך.
 • אחריות על בינוי, שיפוצי קיץ של מבני מוסדות החינוך- ניהול מכרזים, מפרטים טכניים, רכש והצטיידות.
 • ניהול ואחריות מערך הנגשות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ליקויי ראייה, שמיעה ונכות פיזית.
 • קשר, מעקב ובקרה מול הורים, מנהל בית ספר ומשרד החינוך לקבלת תקציבי הנגשה ודיווחים לשחרור כספים.
 • הגשת בקשות בינוי של מוסדות חינוך חדשים ותוספות בינוי למוסדות חינוך קיימים, קשר רציף וישיר מול אגף מיפוי ותכנון במשרד החינוך ומעקב אחר תהליך קבלת האישורים, הגשת מסמכי קרקע לקבלת אישורי פרוגרמות ממשרד החינוך.
 • הגשת קולות קוראים בתחום התאמת תשתיות פיזית להתאמה פדגוגית במוסד החינוכי.
 • אחריות על מערך הסעות תלמידי חינוך רגיל וחינוך מיוחד, תכנון וייעול מערכת ההסיעים, קשר מול משכ"ל, משרד החינוך ואחרים.
 • אחריות, ניהול ותחזוקה של מתקני הספורט ברשות כגון: אולמות, מגרשים וכד'...
 • ניהול מחלקת הספורט, פיקוח על מערך פעילויות הספורט בבתי ספר.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 33 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-27/7.
 • או  תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
 • או  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, (שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל) שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 •  עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 •  עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

ניסיון ניהולי:

 • שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • עבודה מול גורמים ברשות ומול גורמים מחוץ לרשות.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • שליטה ביישומי ה- OFFICE.
 • עברית ברמה גבוהה

כישורים נוספים: יכולת הובלה, יחסי אנוש טובים, יכולות ניהוליות גבוהות, יכולת רתימה והנעה לשיתופי פעולה, יכולת התמודדות עם אתגרים מורכבים, יכולת עמידה בתנאי לחץ, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה, שירותיות, סדר וארגון.

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה/המלצות ממקומות עבודה עד לתאריך 26/06/2022 בשעה 12:00 לכתובת מייל: jobs@rosh.org.i
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר ושם קול קורא.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים

קול קורא נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 בכבוד רב,

שלום בן משה

ראש העיר

האתר בהרצה