פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

מכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
כח אדם פומבי 21/07/2022 04/08/2022

עיריית ראש העין מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תיאור המשרה: רכז/ת תחום נשים ומגדר

היקף משרה: 50%

כפיפות ארגונית: יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

דרוג: מנהלי

דרגה: 7-9

תיאור התפקיד:

 • סיוע בהוצאה לפועל בפעילויות של פורום נשים.
 • סיוע בגיבוש, התוויה והוצאה לפועל של מדיניות הרשות המקומית בתחום הקהילה הגאה, לרבות: מיפוי צרכים, הגדרת מטרות, תכנון וביצוע מדיניות.
 • הפקת אירועים ופעילויות לקהילה הגאה, גברים ונשים כאחד.
 • קידום תוכניות עבודה, פרוייקטים ומענים עירוניים עבור חברות וחברי הקהילה הגאה ומשפחותיהם בתחומים שונים במטרה לבנות בסיס לקהילה המקומית.
 • העלאת המודעות לתחום.
 • קשר ישיר עם תושבים/ות מהקהילה הגאה.
 • ניהול קשר עם ארגוני הקהילה השונים.
 • ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.

דרישות התפקיד:

השכלה:

12 שנות לימוד

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון בתפקידים של קידום מענים חברתיים/קהילתיים.
 • ניסיון בעבודה בתחומי תוכן חוצי ארגון.

דרישות נוספות:

 • מוטיבציה לקידום התחום.
 • עבודה מול גורמים ברשות ומול גורמים מחוץ לרשות.
 • שליטה ביישומי ה- OFFICE.
 • עברית ברמה גבוהה
 • זיקה/קשר/חיבור לקהילה הגאה- יתרון 

כישורים נוספים: יכולת ניהול, ארגון תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח, תקשורת בינאישית טובה ויכולת מוכחת לעבודה בצוות.     

פרטים להגשת המועמדות ודגשים נוספים:

 • בהתאם להוראות סעיף 174 א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור העסקתם תהיה מותנית בחו"ד יועמ"ש בעניין קיום ניגוד עניינים יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
 • המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, תמונת פספורט, תעודת זהות, תעודות המעידות על השכלה, אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה, היקף משרה ותיאור תפקיד), אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד המלצות ושאלון אישי עד לתאריך 04/08/2022 בשעה 12:00 באמצעות אתר jobbing בלחיצה על הקישור כאןפניות ללא אסמכתאות בהתאם לדרישות לעיל, לא יטופלו.
 • חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר ושם המכרז.
 • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד האמור, תפסל על הסף.
 • ככל שלא יתקבל אישור מידי בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.
 • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 • תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

* המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,

שלום בן משה

ראש העיר

האתר בהרצה