פרסומת

דלג לתוכן העמוד
דיווח למוקד 106 זירת השקיפות

שירותים

סגירה

דרושים/ות לשנה"ל תשפ"ג סייעים/ות בגני ילדים, תומכי/ות למידה בבתי הספר, סייעים/ות רפואיים

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
כח אדם 16/06/2022 30/06/2022

לאגף חינוך ונוער וספורט דרושים/ות לשנה"ל תשפ"ג:

סייעים/ות בגני ילדים

תומכי/ות למידה בבתי הספר

סייעים/ות רפואיים

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד
 • סיום קורס סייעים/ות המאושר ע"י משה"ח, וזאת שנתיים מיום תחילת המינוי (רלוונטי לסייעים/ות גנ"י)
 • סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה
 • תעודת סייע/ת פדגוגי/ת – יתרון
 • שליטה בשפה העברית בכתב ובע"פ
 • אחריות מסירות וזמינות
 • בעל/ת יכולת תקשורת טובה ועבודת צוות
 • כשירות רפואית לעבודה עם ילדים

כפיפות:

כפיפות מקצועית למנהל/ת הגן / מנהל/ת ביה"ס

כפיפות מנהלתית למנהלת אגף חינוך ברשות

רישום פלילי:

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א 2001

לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט 1969: עובד/ת חינוך מחויב/ת באישור העסקתו/ה כעובד/ת חינוך בכתב ממנהלת משאבי אנוש.

העובד/ת אינו/ה יכול/ה לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 1. הורשע/ה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
 2. הורשע/ה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד/ת ראוי/ה לשמש עובד/ת חינוך.
 3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו/ה של העובד/ת משום השפעה מזיקה על תלמידים.

מותנה במילוי שאלון לבדיקת חשש לניגוד עניינים וטופס קרבת משפחה, וחוות דעת יועמ"ש כי אין מניעה להעסקה בשל ניגוד עניינים.

קורות חיים יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת: ilanit@rosh.org.il

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד. מועמדים מתאימים בלבד ייענו

 

האתר בהרצה