כח אדם

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 91/2023 דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר פומבי 18/05/2023 01/06/2023
מכרז פומבי מס' 95/2023 מזכיר/ת מחלקת היסעים-מינהל החינוך פומבי 18/05/2023 01/06/2023
מכרז פומבי מס' 98/2023 דרוש/ה בודק/ת בקשות היתרי בניה פומבי 18/05/2023 01/06/2023
מכרז פומבי 87/2023 דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (4 משרות) פומבי 04/05/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 86/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור- אחראי/ת משמרת מוקד עירוני פומבי 04/05/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 85/2023 דרוש/ה טכנאי/ת מחשבים בתיכון "שחקים" פומבי 04/05/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 84/2023 מזכיר/ת מחלקת ניקיון מבני ציבור פומבי 04/05/2023 18/05/2023
מודעת דרושים/ות 1014/2023 מעבירי/ות דרך בקרבת מוסדות חינוך 04/05/2023 18/05/2023
מודעת דרושים 1015/2023 - קצין/ה ביקור סדיר (מילוי מקום) 30/04/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 83/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף פיקוח ורובעים פומבי 30/04/2023 14/05/2023
מכרז פומבי 81/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת תשתיות ודרכים פומבי 30/04/2023 14/05/2023
מכרז פומבי 80/2023 דרוש/ה מנהל/ת מרכז צעירים "הקאסה" פומבי 30/04/2023 14/05/2023
מכרז פומבי 79/2023 דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת שי"ל אמרכלות ולוגיסטיקה פומבי 30/04/2023 14/05/2023
מכרז פומבי 73/2023 מנהל/ת מחלקת תיאום ובקרה בגזברות פומבי 20/04/2023 04/05/2023
מכרז פומבי 72/2023 דרוש/ה מזכיר/ת אגף תכנון עיר פומבי 20/04/2023 04/05/2023
מכרז פומבי 69/2023 דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת מכרזים והתקשרויות פומבי 20/04/2023 04/05/2023
מכרז פומבי 65/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הסעות במינהל החינוך פומבי 20/04/2023 18/05/2023
מודעת דרושים 1013/2023 מ"מ מזכיר/ה בטיפת חלב (לתקופה של 6-3 חודשים) 20/04/2023 18/05/2023
מודעת דרושים 1012/2023 מ"מ בודק/ת בקשות להיתר בניה (החלפה לחל"ד) 20/04/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 61/2023 דרוש/ה עו"ס/ית מרכז נושא שיקום פומבי 20/04/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 60/2023 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת 50% משרה פומבי 04/04/2023 20/04/2023
מכרז פומבי 59/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חדשנות חינוכית פומבי 04/04/2023 20/04/2023
מכרז פומבי 58/2023 דרוש/ה עו"ד לטיפול בתביעות נזיקין וביטוח פומבי 04/04/2023 20/04/2023
מכרז פומבי 57/2023 דרוש/ה אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס פומבי 04/04/2023 20/04/2023
מכרז פומבי 55/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת פרסום והסברה פומבי 30/03/2023 04/05/2023
מכרז פומבי 56/2023 דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף פומבי 30/03/2023 20/04/2023
דרוש/ה מ"מ 1011/2023 מנהל/ת מדור מתקני ספורט 27/03/2023 18/05/2023
דרוש/ה 1010/2023 עו"ס/ית משפחה 80% משרה 27/03/2023 18/05/2023
דרוש/ה 1009/2023 עו"ס/ית משפחה 100% משרה 27/03/2023 18/05/2023
דרוש/ה 1008/2023 מנהל/ת מרכז צעירים "קאסה" 27/03/2023 18/05/2023
מכרז פומבי 53/2023 דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר פומבי 23/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 52/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור ועדות זכאות ואפיון- חינוך מיוחד פומבי 23/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 51/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור במחלקת הסעים פומבי 23/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 50/2023 דרוש/ה עובד/ת נט"מ (ניידת טיפול מיידי) לאחזקת פני העיר פומבי 23/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 49/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תיאום ובקרה בגזברות פומבי 23/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 46/2023 אב-בית בבית ספר "טל" פומבי 16/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 45/2023 אב-בית בחטיבת ביניים "בראשית" פומבי 16/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 44/2023 דרוש/ה מפקח/ת רישוי בנייה ואכיפה בוועדה מקומית לתכנון ובניה (2 משרות) פומבי 16/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 43/2023 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער פומבי 16/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 42/2023 דרוש/ה תחשיבן/ית באגף לשירותים חברתיים (2 משרות) פומבי 16/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 40/2023 פסיכולוג/ית חינוכי/ת 80% משרה פומבי 09/03/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 39/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת איכות הסביבה ואחראי/ת בריאות הסביבה פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז פומבי 38/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת תשתיות ודרכים פומבי 02/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 37/2023 מדריך/ת נוער רשותי/ת פומבי 02/03/2023 13/04/2023
מכרז פומבי 36/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית פומבי 02/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 35/2023 דרוש/ה טכנאי/ת מחשבים בתיכון "בגין" ותיכון "שחקים" פומבי 02/03/2023 16/03/2023
מכרז פומבי 34/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה באגף לשירותים חברתיים פומבי 02/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי 30/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הסעות במינהל החינוך פומבי 23/02/2023 09/03/2023
מכרז פומבי 29/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים פומבי 23/02/2023 09/03/2023
מכרז פומבי 28/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט, משפחה וילד באגף לשירותים חברתיים פומבי 23/02/2023 23/03/2023
מכרז פומבי 27/2023 דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) פומבי 23/02/2023 23/03/2023
דרוש/ה 1005/2023 רכז/ת חיילים משוחררים (משרה זמנית) 16/02/2023 21/02/2023
דרוש/ה 1004/2023 רכז/ת מתנדבים - באגף לשירותים חברתיים (משרה זמנית) 16/02/2023 28/02/2023
דרוש/ה 1003/2023 עו"ס/ית משפחה חינוך מיוחד 16/02/2023 28/02/2023
מכרז פומבי 26/2023 דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה פומבי 16/02/2023 02/03/2023
מודעת דרושים 1002/2023 פסיכולוג/ית חינוכי/ת 50% משרה החלפה לחל"ד 09/02/2023 28/02/2023
מכרז פומבי 24/2023 דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר פומבי 09/02/2023 23/02/2023
מכרז פומבי 23/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה באגף לשירותים חברתיים פומבי 09/02/2023 23/02/2023
מכרז פומבי 22/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון אסטרטגי ובקרה פומבי 09/02/2023 23/02/2023
מכרז פומבי 21/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת תחבורה בתחום הסדרי תנועה פומבי 09/02/2023 23/02/2023
מכרז פומבי 20/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת הסעות במינהל החינוך פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי 19/2023 דרוש/ה פקח/ית עירוני/ת פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי 18/2023 דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי 17/2023 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי 16/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף בתחום התחבורה פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי 15/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור חשבות שכר (2 משרות) פומבי 02/02/2023 16/02/2023
מכרז פומבי 08/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור רכש והתקשרויות במחלקת רכש פומבי 26/01/2023 09/02/2023
דרוש/ה מנהל/ת מדור חשבות שכר (2 משרות) 17/01/2023 01/02/2023
מכרז פומבי 07/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור הדרכה, מכרזי כח אדם ורווחת עובדים פומבי 12/01/2023 26/01/2023
מכרז פומבי 05/2023 דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר פומבי 12/01/2023 26/01/2023
מכרז פומבי 02/2023 דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים פומבי 12/01/2023 19/01/2023
מכרז פומבי 01/2023 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת תשתיות ודרכים פומבי 12/01/2023 26/01/2023
מזכיר/ת מחלקת היסעים באגף החינוך (משרה זמנית) 05/01/2023 17/01/2023
מזכיר/ה בתיכון "בגין" (משרה זמנית החלפה לחל"ד) 05/01/2023 30/01/2023
מכרז פומבי מס' 193/2022 דרוש/ה בודק/ת תכניות פומבי 05/01/2023 19/01/2023
קצין/ת ביקור סדיר (משרה זמנית - החלפה לחל"ד) פומבי 05/01/2023 19/01/2023
בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה (2 משרות - החלפה לחל"ד) 22/12/2022 30/12/2022
דרושים/ות מעבירי דרך בקרבת מוסדות חינוך 15/12/2022 30/12/2022
דרוש/ה עו''ס/ית מרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים 15/12/2022 23/12/2022
מכרז פומבי 138/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור תנאי שירות מעטפת החינוך פומבי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי 137/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת איכות הסביבה ואחראי/ת בריאות הסביבה פומבי 15/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי 136/2022 דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת חינוך קדם יסודי פומבי 15/12/2022 29/12/2022
דרוש/ה עו"ס/ית טיפול בהתמכרויות 08/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 133/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף הנדסה בתחום התחבורה פומבי 08/12/2022 12/01/2023
מכרז פומבי 132/2022 דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר פומבי 08/12/2022 05/01/2023
מכרז פומבי 131/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור נוער וצעירים פומבי 08/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 129/2022 דרוש/ה מנהל/ת אגף בתי ספר, נוער צעירים וחדשנות חינוכית - הארכה פומבי 08/12/2022 22/12/2022
דרוש/ה מנהל/ת מדור הדרכה, מכרזי כ"א ורווחת עובדים באגף משאבי אנוש (החלפה לחל"ד) 01/12/2022 01/01/2023
דרוש/ה מדריך/ה לבית חם לנערים 50% משרה 01/12/2022 23/12/2022
מכרז פומבי 126/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה באגף לשירותים חברתיים פומבי 01/12/2022 29/12/2022
מכרז פומבי 128/2022 דרוש/ה אחראי/ת תחבורה ציבורית פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 127/2022 דרוש/ה עובד מינהל וזכאות באגף לשירותים חברתיים פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 125/2022 דרוש אב-בית בבית ספר (2 משרות 50% כל אחת) פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 124/2022 דרוש אב-בית בבית ספר (2 משרות 100% כל אחת) פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 123/2022 רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 122/2022 דרוש/ה מזכיר/ה בבית ספר "בגין" פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 121/2022 דרוש/ה נציג/ת שירות במוקד 106 (2 משרות) פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 120/2022 דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה פומבי 01/12/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 119/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים פומבי 01/12/2022 15/12/2022
דרוש/ה קצין/ת ביקור סדיר (החלפה לחל"ד) 17/11/2022 01/12/2022
דרוש/ה מזכיר/ת מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך (החלפה לחל"ד) 17/11/2022 01/12/2022
דרוש/ה טכנאי/ת תמיכה במחלקת מיחשוב *המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות 10/11/2022 24/11/2022
דרוש/ה נציג/ת שירות במוקד 106 *המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות 10/11/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 114/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחום לידה עד גיל 3 פומבי 10/11/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 113/2022 פסיכולוג/ית חינוכי/ת פומבי 10/11/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 112/2022 דרוש/ה מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל פומבי 10/11/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 111/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור נט"מ לאחזקת פני העיר פומבי 10/11/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 108/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור חירום פומבי 27/10/2022 10/11/2022
מכרז פומבי 107/2022 דרוש/ה עו"ס/ית נפגעי עבירה פומבי 27/10/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 106/2022 ספרן/ית בבי"ס בראשית פומבי 27/10/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 105/2022 דרוש/ה עובד/ת ביקורת פומבי 27/10/2022 10/11/2022
מכרז פומבי 103/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור- אחראי/ת משמרת מוקד עירוני פומבי 27/10/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 102/2022 דרוש/ה פקח/ית עירוני/ת פומבי 27/10/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 101/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור השבחה וחשב/ת אגרות והיטלים ושימושים חורגים פומבי 27/10/2022 10/11/2022
מכרז פומבי 100/2022 דרוש/ה הנדסאי/ת במחלקת בטיחות וגיהות פומבי 27/10/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 99/2022 מדריך/ת נוער רשותי/ת (2 משרות) פומבי 27/10/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 98/2022 דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר פומבי 27/10/2022 10/11/2022
מכרז פומבי 97/2022 דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) פומבי 27/10/2022 24/11/2022
מכרז פומבי 96/2022 דרוש/ה פקח/ית חנייה וחוקי עזר (2 תקנים) - הארכת הגשת מועמדות פומבי 29/09/2022 03/11/2022
מכרז פומבי 91/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור במחלקת חשבות אגף החינוך, הנוער והספורט פומבי 29/09/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 90/2022 פסיכולוג/ית חינוכי/ת 80% משרה פומבי 29/09/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 87/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור רכש והתקשרויות במחלקת רכש פומבי 29/09/2022 20/10/2022
מכרז פומבי 89/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית פומבי 19/09/2022 03/10/2022
מכרז פומבי 80/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקה ובודק/ת בקשות בכיר/ה להיתרי בניה פומבי 12/09/2022 29/09/2022
מכרז פומבי 79/2022 דרוש/ה בודק/ת בקשות תנאי סף להיתר בניה (2 תקנים) פומבי 12/09/2022 29/09/2022
מכרז פומבי 78/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת פרסום והסברה פומבי 01/09/2022 07/05/2023
מכרז פומבי לתפקיד מאמן כושר באגודה עירוני ראש העין פומבי 31/08/2022 08/09/2022
מכרז פומבי 77/2022 דרוש/ה מזכיר/ת אגף רישוי ופיקוח בניה פומבי 25/08/2022 08/09/2022
מכרז פומבי 76/2022 דרוש/ה טכנאי/ת תקשורת טלפוניה במחלקת תקשורת פומבי 25/08/2022 08/09/2022
מכרז פומבי 74/2022 דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) פומבי 08/08/2022 22/08/2022
מכרז פומבי 73/2022 דרוש/ה עו"ס נפגעי עבירה - הארכה פומבי 08/08/2022 08/09/2022
מכרז פומבי 72/2022 דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת (3 משרות- 50% כל משרה) פומבי 08/08/2022 22/08/2022
מכרז פומבי 70/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהל/ת מחלקת תחבורה ציבורית פומבי 04/08/2022 18/08/2022
מכרז פומבי 69/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור נט"מ לאחזקת פני העיר פומבי 04/08/2022 18/08/2022
מכרז פומבי לתפקיד מאמן כדורסל באגודה עירוני ראש העין פומבי 22/07/2022 08/09/2022
מכרז פומבי 22/4 לתפקיד אחראי לנושא מגרשי ספורט בתאגיד הספורט פומבי 22/07/2022 08/09/2022
מכרז פומבי דרוש/ה אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס 21/07/2022 04/08/2022
מכרז פומבי דרוש/ה רכז/ת תחום נשים ומגדר פומבי 21/07/2022 04/08/2022
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור הדרכה, מכרזי כ"א ורווחת עובדים, באגף משאבי אנוש פומבי 21/07/2022 04/08/2022
מכרז פומבי דרוש/ה מנהל/ת מדור- אחראי/ת משמרת במוקד העירוני פומבי 14/07/2022 11/08/2022
מכרז פומבי דרוש/ה אב-בית בבי"ס (4 חצאי משרות) פומבי 14/07/2022 28/07/2022
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ת בי"ס ראשית (מינהלן/ית) (2 חצאי משרות) פומבי 14/07/2022 28/07/2022
מכרז פומבי דרוש/ה מזכיר/ה מחלקת מכרזים והתקשרויות פומבי 14/07/2022 28/08/2022
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה פומבי 07/07/2022 21/07/2022
מכרז פומבי דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת פרסום והסברה פומבי 07/07/2022 21/07/2022
מכרז פומבי 56/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה פומבי 04/07/2022 18/07/2022
מכרז פומבי 55/2022 דרוש/ה מפעיל/ת GIS פומבי 04/07/2022 01/08/2022
מכרז פומבי 54/2022 דרוש/ה רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי פומבי 04/07/2022 18/07/2022
מכרז פומבי 53/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תפעול ואחזקה באגף שפ"ע פומבי 04/07/2022 01/08/2022
מכרז פומבי 52/2022 מדריך/ת נוער רשותי/ת פומבי 30/06/2022 14/07/2022
מכרז פומבי 51/2022 דרוש/ה עובד/ת קידום נוער פומבי 30/06/2022 14/07/2022
דרושים/ות לשנה"ל תשפ"ג סייעים/ות בגני ילדים, תומכי/ות למידה בבתי הספר, סייעים/ות רפואיים 16/06/2022 30/06/2022
מכרז פומבי 49/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהל מחלקת תרבות תורנית פומבי 16/06/2022 30/06/2022
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי 48/2022 דרוש/ה רכז/ת מנהיגות ישובי פומבי 07/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי 47/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון עיר ובודק/ת תוכניות פומבי 07/06/2022 21/06/2022
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי 46/2022 דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל פומבי 07/06/2022 05/07/2022
מכרז פומבי 43/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף הנדסה בתחום מבני ציבור וחינוך פומבי 26/05/2022 09/06/2022
מכרז פומבי דרוש/ה פקח/ית בשיטור העירוני (4 משרות) פומבי 24/05/2022 07/06/2023
הארכת מועד הגשת מועמדות למכרז פומבי 41/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקה ובודק/ת בקשות בכיר/ה להיתרי בניה פומבי 24/05/2022 23/06/2022
מכרז פומבי 39/2022 דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך פומבי 17/05/2022 31/05/2022
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים דרוש/ה מדריך/ה מוגנות לבתי הספר העל יסודיים בראש העין 12/05/2022 24/05/2022
מכרז פומבי 37/2022 דרוש/ה טכנאי/ת מחשבים לבי"ס בראשית פומבי 10/05/2022 24/05/2022
מכרז פומבי 36/2022 רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי פומבי 10/05/2022 24/05/2022
מכרז פומבי 35/2022 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך פומבי 10/05/2022 24/05/2022
מכרז פומבי 07/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור חשבות שכר פומבי 10/05/2022 24/05/2022
מכרז פומבי 34/2022 דרוש אב-בית בחט"ב בראשית פומבי 02/05/2022 16/05/2022
מכרז פומבי 32/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור מורשת ישראל פומבי 02/05/2022 16/05/2022
מכרז פומבי 10/2022 דרוש/ה אחראי/ת לשיבוץ סייעים/ות מ"מ בגני ילדים ובתי"ס פומבי 02/05/2022 16/05/2022
מכרז פומבי 2022/01 להפעלת מועדון, בית ספר וחוגי כדורגל בראש העין לעמותת הספורט העירונית פומבי 13/04/2022 10/05/2022
מכרז פומבי 31/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור אחזקת מבני ציבור פומבי 06/04/2022 21/04/2022
מכרז פומבי 29/2022 דרוש/ה רכז/ת נוער מועדון תורני פומבי 31/03/2022 14/04/2022
מכרז פומבי 25/2022 דרוש/ה סגן/ית מנהל אגף הנדסה בתחום מבני ציבור וחינוך פומבי 31/03/2022 14/04/2022
מכרז פומבי 30/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון עיר ובודק/ת תוכניות פומבי 31/03/2022 14/04/2022
מכרז פומבי 26/2022 דרוש/ה מנהל/ת לתיכון ממלכתי חדש צומח (י-י"ב)- תשפ"ג פומבי 23/03/2022 07/04/2022
מכרז פומבי 24/2022 דרוש/ה עובד/ת אחזקה מוסדות חינוך פומבי 23/03/2022 07/04/2022
מכרז פומבי 23/2022 דרוש חשמלאי פומבי 23/03/2022 07/04/2022
מכרז פומבי 19/2022 דרוש/ה מפקח/ת בכיר/ה לתכנון ובנייה פומבי 07/03/2022 24/03/2022
מכרז פומבי 21/2022 דרוש/ה עובד/ת ביקורת פומבי 07/03/2022 24/04/2022
מכרז פומבי 22/2022 דרוש/ה מנהל/ת אגף שפ"ע פומבי 07/03/2022 24/03/2022
מכרז פומבי 17/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור אבטחה עירונית פומבי 01/03/2022 17/03/2022
מכרז פומבי 16/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה פומבי 01/03/2022 17/03/2022
מכרז פומבי 15/2022 דרוש/ה הנדסאי/ת חשמל פומבי 01/03/2022 17/03/2022
מכרז פומבי 08/2022 דרוש/ה מנהל/ת מדור לוגיסטיקה באגף החינוך פומבי 01/03/2022 17/03/2022
מכרז פומבי 05/2022 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת קליטה, נוכחות ופרישת עובדים פומבי 01/03/2022 17/03/2022
מכרז פומבי 18/2022 דרוש/ה בודק/ת תכניות פומבי 01/03/2022 17/03/2022
מכרז פומבי מס' 13/2022-דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך פומבי 23/02/2022 10/03/2022
מכרז פומבי מס' 11/2022-דרוש/ה רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי פומבי 23/02/2022 10/03/2022
דרושים/ות מורים/ות לריתמוזיקה בגני הילדים לשנה"ל תשפ"ג 16/02/2022 28/02/2022
מכרז פומבי 06/2022 ספרן/ית בבי"ס בראשית פומבי 16/02/2022 03/03/2022
מכרז פומבי מס' 153/2021 דרוש/ה חשב/ת אגף רווחה פומבי 08/02/2022 24/02/2022
דרוש/ ה מדריך/ ה למוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר- ראש העין 08/02/2022 01/03/2022
מכרז פומבי מס' 146/2021 מנהל/ת תפעול ועדה מקומית לתכנון ובניה-הארכת מועד עד לתאריך 3.2.2022 פומבי 27/01/2022 03/02/2022
מכרז פומבי מס' 04/2022 בודק תכניות / מוביל תכניות פומבי 26/01/2022 10/02/2022
מכרז פומבי מס' 03/2022 מזכיר/ה מחלקת מכרזים והתקשרויות פומבי 26/01/2022 10/02/2022
מכרז פומבי מס' 02/2022 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך פומבי 26/01/2022 10/02/2022
דרושים לעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין (ע"ר) רכז/ת כדורשת 26/01/2022 10/02/2022
מכרז פומבי מס' 150/2021 רכז/ת היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במחלקת יסודי והעל יסודי פומבי 19/01/2022 03/02/2022
מכרז פומבי מס' 132/2021 פקח/ית בשיטור העירוני (2 משרות) פומבי 19/01/2022 03/02/2022
מכרז פומבי מס' 122/2021 מזכיר/ה בבי"ס בגין פומבי 19/01/2022 03/02/2022
מכרז פומבי מס' 01/2022 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור פומבי 19/01/2022 27/01/2022
מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור פומבי 13/01/2022 20/01/2022
מכרז פומבי מס' 148/2021 דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר פומבי 13/01/2022 27/01/2022
מכרז פומבי מס' 144/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תחבורה פומבי 13/01/2022 27/01/2022
מכרז פומבי מס' 154/2021 דרוש/ה מנהל/ת מדור פניות הציבור פומבי 29/12/2021 14/01/2022
מכרז פומבי מס' 147/2021 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת מנהלות קהילה/רובעים ושיתוף לציבור פומבי 29/12/2021 14/01/2022
מכרז פומבי מס' 141/2021 אב-בית בבית ספר-2 משרות (בי"ס רונה רמון ובי"ס חיים גורי) פומבי 29/12/2021 14/01/2022
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים דרוש/ה למשרת אח/ות לביה"ס לחינוך מיוחד "נאות אילנה" במועדונית פומבי 28/12/2021 02/01/2022
מכרז פומבי מס' 133/2021 מנהל/ת מחלקת דרכים ותשתיות באגף הנדסה פומבי 16/12/2021 23/12/2021
מכרז חיצוני מס' 140/2021 מנהל/ת מחלקת פיקוח עירוני פומבי 16/12/2021 23/12/2021
מכרז פומבי מס' 137/2021 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור פומבי 16/12/2021 23/12/2021
מכרז פומבי מס' 143/2021 מנהל/ת מדור אבטחה עירונית- מכרז מבוטל פומבי 16/12/2021 23/12/2021
מכרז פומבי למינוי מנכ"ל עמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין פומבי 01/12/2021 26/12/2021
מכרז פומבי מספר 135/2021 פסיכולוג/ית חינוכי/ת פומבי 01/12/2021 09/12/2021
מכרז פומבי מספר 134/2021 מנהל/ת מדור מועדוניות נאות אילנה פומבי 01/12/2021 09/12/2021
מכרז חיצוני מספר 127/2021 מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך פומבי 01/12/2021 09/12/2021
מכרז חיצוני מס" 124/2021 הנדסאי חשמל- הארכת מועד חיצוני 30/11/2021 09/12/2021
מכרז חיצוני מספר 114/2021 סגן/ית מנהלת אגף חינוך בתחום תפעול ולוגיסטיקה חיצוני 04/11/2021 30/05/2023
מכרז חיצוני מספר 99/2021 מנהל/ת מדור השבחה וחשב אגרות והיטלים ושימושים חורגים חיצוני 30/10/2021 04/11/2021
מכרז חיצוני מספר 79/2021 מנהל/ת מדור אכיפה במחלקת גביה חיצוני 30/10/2021 04/11/2021
לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים (תאגיד של עיריית ראש העין) מכרז פומבי מספר 6/2021 למשרת מנהל תפעול לעמותה לפיתוח שירותים חברתיים ראש העין חיצוני 30/10/2021 05/11/2021
מכרז חיצוני מספר 111/2021 מנהל/ת מרכז צעירים עירוני חיצוני 30/10/2021 04/11/2021
מכרז חיצוני מספר 115/2021 רכז/ת נוער (2 משרות חיצוני 26/10/2021 04/11/2021
מכרז חיצוני מספר 78/2021 מנהל/ת מדור הנחות במחלקת גביה חיצוני 21/10/2021 04/11/2021
מכרז חיצוני מס" 119/2021 ספרן/ית בבי"ס בראשית חיצוני 14/10/2021 28/10/2021
מ"מ טכנאי מחשבים לבתי ספר ומוסדות חינוך -בדיקה 07/10/2021 01/01/2022
דרוש/ה רכז/ת מלווים להסעות תלמידים בחינוך המיוחד 01/10/2020 11/10/2020

חזור למכרזים פעילים