סגירת רחוב גולדה מאיר לצורך ביצוע עבודות ניקוז, ביוב ותקשורת בין התאריכים 8.12.22-4.12.22

שיתוף:

ביום ראשון 4.12.22 משעה 09:00 עד ליום חמישי 8.12.22 בשעה 05:00 ייסגר לתנועה רחוב גולדה מאיר מכיוון רחוב יגאל אלון לרחוב חיים הרצוג (מעגלי התנועה חיים הרצוג/גולדה מאיר, יגאל אלון/גולדה מאיר יישארו פתוחים לתנועה)

 

להלן השינוי במסלולי התחבורה הציבורית:

קווי תלמידים בבוקר:

קו 300 – ביציאה מרחוב יוסי בנאי (לא ימשיך שוב לרחוב ליגאל אלון) שמאלה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, ממשיך ישר לאלברט איינשטיין ושאר המסלול ללא שינוי.

קו 304 – במעגל התנועה יגאל אלון/גולדה מאיר מבצע "פרסה" חזרה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, ממשיך ישר לאלברט איינשטיין ושאר המסלול ללא שינוי.

קווי תלמידים צהריים:

קו 300 + 304 – ללא שינוי במסלול

 

מראש העין לאריאל:

255 – ללא שינוי במסלול

מאריאל לראש העין:

255 – ברחוב יגאל אלון ממשיך ישר, ימינה לנתן אלתרמן, שמאלה לחיים הרצוג ושאר המסלול ללא שינוי.

מראש העין לירושלים:

489 – ברחוב יגאל אלון ממשיך ישר, ימינה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לגולדה מאיר, ימינה לשבזי ושאר המסלול ללא שינוי.

מירושלים לראש העין:

489 – ללא שינוי במסלול

מראש העין לת"א:

250 + 477 -  במעגל התנועה יגאל אלון/גולדה מאיר מבצע "פרסה" חזרה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לגולדה מאיר ושאר המסלול ללא שינוי.

מת"א לראש העין:

250  + 477 – ללא שינוי במסלול

מראש העין לפ"ת:

30 – במעגל התנועה יגאל אלון/גולדה מאיר מבצע "פרסה" חזרה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לגולדה מאיר ושאר המסלול ללא שינוי.

471 – במעגל התנועה יגאל אלון/גולדה מאיר מבצע "פרסה" חזרה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לגולדה מאיר, ימינה לשבזי, במעגל התנועה שבזי/ נלי זקס מבצע "פרסה" חזרה לשבזי, שמאלה לגולדה מאיר, ישר למנור ושאר המסלול ללא שינוי.

מפ"ת לראש העין:

30  - ללא שינוי במסלול

471 - במעגל התנועה יגאל אלון/גולדה מאיר מבצע "פרסה" חזרה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לגולדה מאיר ושאר המסלול ללא שינוי.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.