עיריית ראש העין רואה חשיבות רבה בהנגשת המרחב הציבורי לכלל תושבי העיר, ובכללם תושבים שהם אנשים עם מוגבלות.

כחלק ממאמצי העירייה לקיים עיר מכילה, שוויונית וצודקת הושקעו בשנים האחרונות משאבים רבים בהנגשת המרחב הציבורי, כך שלכל תושב תהיה אפשרות להגיע לכל מקום, לקבל בו שירות ולהשתתף בפעילות המוצעת בו באופן שוויוני, מכובד ועצמאי. המבנה הראשי של העירייה (בו ממוקמים אגף הנדסה, הוועדה המקומית והאגף הכללי) נגיש, כולל חניית נכים, מעלית, שירותי נכים, מערכות עזר לשמיעה, וסימנים לאנשים לקויי ראייה ועיוורים.

עיריית ראש העין הנגישה את כל הצמתים בעיר למעבר של אנשים עם מוגבלות בניידות, והוסיפה עשרות חניות לרכב נכים רגיל וגבוה במרחב הציבורי. עסקים טעוני רישוי בעיר מחויבים בהנגשה כחלק מתנאי רישיון העסק. כמו כן, הנגישה העירייה את כלל מוסדות החינוך בעיר, וכן את רוב מבני הציבור ורוב הגנים הציבוריים, אתרי המשחק ומגרשי הספורט, בהתאם לתכנית עבודה רב שנתית הצפויה להסתיים בשנת 2026.