סטודנטיות וסטודנטים יקרים!

 

הרישום למלגות לשנת הלימודים תשפ"ג 2023-2022 הסתיים. תשובות יימסרו למגישי הבקשות במהלך חודש נובמבר 2022.

ניתן לפנות אלינו בדוא"ל milga@rosh.org.il

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!