מחזיקת תיק נשים ומגדר.
מחזיקת תיק הוועדה לקידום מעמד האישה.
חברה בוועדות: כספים, שמות רחובות, אובדנים ונזקים, גמלאים, תיירות.
מ"מ בוועדות: מכרזים, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד, חינוך, שימור אתרים, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, בריאות, רווחה, ספורט.
מ"מ מחזיק תיק ועדת חינוך.

מיכל סופרין דיסטניק
מחזיקת תיק נשים ומגדר
052-8301565