ימי פינוי פסולת

ימי הוצאת פסולת גינה ופסולת גושית לתושבים בלבד (לא לעסקים ולאזורי התעשייה)

פינוי פסולת גינה( גזם) ופסולת גושית מתבצעת ברחבי העיר בימים מוגדרים וקבועים.

הוצאת פסולת גינה / גושית שלא במועדים הנקובים לעיל הינה עבירה על חוק העזר ודינה קנס.

הגדרות פסולת

פסולת גינה (גזם)- פסולת שמקורה מהצומח דוגמת ענפים, שלכת, דשא וכו'

פסולת גושית - פסול מוצקה יבשה כגון ריהוט, גרוטאות וכו' למעט פסולת בניין וחומרים מסוכנים.

  1. יום הוצאת הפסולת - יום לפני היום הנקוב בטבלה.
  2. יש להניח את הגזם והפסולת הגושית במקום מרוכז, נגיש למנוף ובשטח מרוצף, לא על אדניות/ערוגות או צנרת גינון.
  3. אין לחסום באמצעות הגזם ו/או הפסולת הגושית צירי הליכה/ נסיעה/ שבילי אופניים.
  4. יש להניח פסולת גינה כגון: דשא קצוץ, שלכת וכד" בתוך שקיות סגורות בלבד.
  5. פינוי כמויות גדולות וחריגות של גזם ופסולת גושית, יש לתאם עם אגף שפע מחלקת תברואה דרך מוקד 106
  6. אין להוציא פסולת בניין אלא לפנותה לאתר מורשה. 
בועז כהן
מנהל מחלקת תברואה
03-9007283
רחוב שילה 21 ראש העין
 
אתי יחיאל
מזכירת מחלקת תברואה
03-9007283
רחוב שילה 21 ראש העין