מחזיק תיק חינוך ממלכתי דתי, מורשת ישראל ואסטרטגיה כלכלית.
מחזיק תיק וועדת כספים.
חבר בוועדות: בטיחות בדרכים, חינוך, מיגור אלימות, שימור אתרים, השמדה והנצלה, קשרי חוץ, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים,
בריאות, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר.
מ"מ בוועדת משנה לתכנון ובניה.

עדי אביני
סגן ראש העיר