סגן ראש העיר, מחזיק תיק אגף תכנון והנדסה, מחזיק תיק מחלקת תרבות תורנית
מחזיק תיק וועדת מכרזים.
חבר בוועדות: הנחות (תשלומי ארנונה), ועדת משנה לתכנון ובניה, מכרזים לבחירת מועמדים בכירים, שמות רחובות, השמדה והנצלה, קשרי חוץ, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים, בריאות, מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר.
מ"מ מחזיק תיק וועדת משנה לתכנון ובניה.

מיכאל מלמד
סגן ראש העיר, מחזיק תיק אגף תכנון והנדסה, מחזיק תיק מחלקת תרבות תורנית
03-9007262
050-6850829
03-9008813