כרמית ון דר ולדן
סגנית מנהל המוקד העירוני, מ"מ מנהל המוקד העירוני
03-9384685 / 03-9384584
106
שילה 21, בניין ב', ראש העין

כתובת: רחוב שילה 21

המוקד העירוני מהווה כתובת מרכזית לדיווח על מפגעים ולקבלת מידע בשגרה ובחירום. המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה, מרכז פניות ומעביר אותן לטיפול מקצועי של יחידות העירייה. 

הנושאים מטופלים על פי זמני התקן שנקבעו באמנת השירות ועל פי דחיפותם. 

עבודת המוקד העירוני מתבצעת תוך מעקב ובקרה שוטפים, בדיקת רמת שביעות הרצון של התושבים תוך הפקת הלקחים הנדרשים. 

העמידה בזמני התקן תיבדק באופן שוטף ותוצאות הבדיקה ישמשו למעקב ובקרה לצורך שיפור השירות וכן לבחינת זמני התקן ועדכונם על פי הצורך.

הערכים המובילים את המוקד העירוני הם: אדיבות, מקצועיות, יעילות ושקיפות.

האמון במוקד העירוני ושיתוף הפעולה חשובים להצלחת כולנו.

ניתן לפנות למוקד העירוני באחת מדרכי ההתקשרות הבאות:

לתשומת ליבכם, כי האפליקציה הסלולרית "ראש העין - העיר שלי" חדלה מלהיות פעילה. ככל ופתחתם פניה ב106 באפליקציה ולא קיבלתם מענה, הנכם מוזמנים לפתוח את הפניה שוב באחת מדרכי ההתקשרות לעיל. 

תהליך קבלת פניה במוקד העירוני:

 שלב ראשון: 

פניה מתקבלת מתושב ונרשמת ע"י נציג/ת שירות. התושב מקבל מספר פניה למעקב וסקר שביעות רצון באשר לאדיבות נציג/ת השירות.

 שלב שני: 

הפניה מוקלדת על ידי נציג/ת שירות למערכת המידע המקושרת לכל אגפי ומחלקות העירייה.

לשם טיפול יעיל בפניה אתם מתבקשים לתת את מירב הפרטים: מיקום מדויק, תיאור ותמונות במידת האפשר.

 שלב שלישי: 

הפניה מועברת לגורמים המטפלים. במקרים בהם הפניה דחופה, המוקד מדווח מידית לגורם המטפל.

ישנן פניות המטופלות ע"י גורמים משולבים ובאחריות המוקד לתאם ביניהם, עד למתן המענה הדרוש.

מתבצע מעקב שוטף אחר הטיפול בפניות ומופקים דוחות מפורטים לכל האגפים והמחלקות ובמקביל מועבר דו"ח למנכ"ל הרשות למטרת מעקב.

 שלב רביעי: 

בגמר הטיפול בפניה תישלח לתושב/ת הודעה כי פנייתו טופלה וסקר שביעות רצון באשר לאופן הטיפול.

מוקד ומרכז מידע עירוני 106 - כאן בשבילכם 24/7!