חבר בוועדות: קשרי חוץ, גמלאים, רווחה, תיירות. מ"מ בוועדת כספים.

חנוך עוז
חבר וועדות
054-4940514