הערר בעניין ציון עובדיה בוטל לאור משיכת הערר ע"י העורר