לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א 2011, אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א 2011- (להלן - החוק), ולאחר שהוכשרו כדין,
אני מסמיך את עובדי עיריית ראש העין (להלן - העירייה), ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים עירוניים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 4(א) לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחומי העירייה:

 • אדיר נשיא
 • נאור עמרם
 • איתן ברזילי
 • נעם מחפוד
 • גולן אשוואל
 • אריאלה בן זאב
 • ערן עזרא
 • אורן לוי
 • יצחק לוי
 • אלעד נגר
 • שחר טלקר
 • שי חסיד
 • יהודה דקל
 • יוסי בר
 • שי רחמני
 • טל שרוני
 • יוגב מליחי
 • אמור קוסטה
 • זוהר מידני
 • נעם משה
 • שחר עשרי
 • אפרת לולו
 • שאלתיאל שמחי
 • רון רצון
 • אילנית מדרי
 • יניב שי


ה` באב התשפ"א ( 14 ביולי 2021 )
(חמ -3-4343 ה 2)

שלום בן משה
ראש עיריית ראש העין

לצפייה בקובץ ילקוט הפרסומים-9832 - לחצו כאן

הודעה בדבר הסמכת פקחים לפי חוק הייעול - אוקטובר 2022

 • יואן מריוס ביוקר
 • עדן פרי

לצפיה בקובץ - לחצו כאן  לצפיה בקובץ ילקוט הפרסומים 10925 - לחצו כאן

הודעה בדבר הסמכת פקחים לפי חוק הייעול - נובמבר 2022

 • צברי ליאור
 • בן אור הדס
 • ששון קובי

לצפיה בקובץ - לחצו כאן  לצפיה בקובץ ילקוט הפרסומים 10997 - לחצו כאן