בתאריך 26.12.17 התקיימה ועדת ערר ארנונה בעניין אורלי כהן