חבר בוועדות: כספים, ועדת ביטחון וחירום, חינוך, וועדת המשנה לתכנון ובניה, מכרזים לבחירת עובדים בכירים, תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ופרויקטים מיוחדים.
מ"מ בוועדת מכרזים.

בן (בנגה) בית אור
חבר וועדות
03-9007201/2
050-8330645
03-90078802