הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות שם הרשות המקומית - ראש העין

ועדת הבחירות-ראש העין- הודעה 1 >

הודעה חשובה למתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות

הודעה חשובה למתמודדים בבחירות לרשות המקומית
חלוקת חוברות למועמדים המתמודדים בבחירות לראשות וחברות במועצת העיר, תחל ביום חמישי 24 באוגוסט 2023, החל מהשעה 17:00 ועד 20:00 בלשכת מנכ"ל העירייה, רחוב שילה 21 ראש העין.
לפרטים ותיאום הגעה במועד אחר יש להתקשר ללשכת מנכ"ל העירייה, טלפון: 03-9007211

מדיניות שילוט ,הצבת דוכנים והתכנסויות במרחב הציבורי בתקופת בחירות - יוני 2023 >